Τοπίο μεσιτών

Περιεχόμενα απόκρυψη

Εισαγωγή

Η παρούσα ειδοποίηση απορρήτου περιγράφει πώς και γιατί ενδέχεται να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε, να χρησιμοποιούμε ή/και να μοιραζόμαστε (“επεξεργασία“) τις πληροφορίες σας όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας (“Υπηρεσίες“), όπως όταν:

 • Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας ή οποιονδήποτε ιστότοπό μας που παραπέμπει στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου
 • Συνεργάζεστε μαζί μας με άλλους σχετικούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πωλήσεων, μάρκετινγκ ή εκδηλώσεων

Ερωτήσεις ή ανησυχίες Η ανάγνωση αυτής της ειδοποίησης απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις επιλογές σας όσον αφορά το απόρρητο. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας.

ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε οικειοθελώς όταν εκδηλώνετε ενδιαφέρον για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με εμάς ή τα προϊόντα και τις Υπηρεσίες μας, όταν συμμετέχετε σε δραστηριότητες στις Υπηρεσίες ή όταν επικοινωνείτε μαζί μας.

Όλες οι προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε πρέπει να είναι αληθείς, πλήρεις και ακριβείς και πρέπει να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες.

Συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε, χρησιμοποιείτε ή πλοηγείστε στις Υπηρεσίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποκαλύπτουν τη συγκεκριμένη ταυτότητά σας (όπως το όνομά σας ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας), αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν πληροφορίες για τη συσκευή και τη χρήση, όπως η διεύθυνση IP, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιήγησης και της συσκευής σας, το λειτουργικό σύστημα, τις γλωσσικές προτιμήσεις, τα URL παραπομπής, το όνομα της συσκευής, τη χώρα, την τοποθεσία, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης των Υπηρεσιών μας και άλλες τεχνικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται κυρίως για τη διατήρηση της ασφάλειας και της λειτουργίας των Υπηρεσιών μας και για τους εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης και υποβολής εκθέσεων.

Όπως πολλές επιχειρήσεις, συλλέγουμε επίσης πληροφορίες μέσω cookies και παρόμοιων τεχνολογιών.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα καταγραφής και χρήσης. Τα δεδομένα καταγραφής και χρήσης είναι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, διαγνωστικές πληροφορίες, πληροφορίες χρήσης και απόδοσης που οι διακομιστές μας συλλέγουν αυτόματα όταν έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας και τις οποίες καταγράφουμε σε αρχεία καταγραφής. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε μαζί μας, αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και τις ρυθμίσεις και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά σας στις Υπηρεσίες (όπως οι σφραγίδες ημερομηνίας/ώρας που σχετίζονται με τη χρήση σας, τις σελίδες και τα αρχεία που προβάλλονται, τις αναζητήσεις και άλλες ενέργειες στις οποίες προβαίνετε, όπως ποιες λειτουργίες χρησιμοποιείτε), πληροφορίες συμβάντων της συσκευής (όπως η δραστηριότητα του συστήματος, αναφορές σφαλμάτων (μερικές φορές αποκαλούμενες “crash dumps”) και ρυθμίσεις υλικού).
 • Δεδομένα συσκευής. Συλλέγουμε δεδομένα συσκευής, όπως πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, το τηλέφωνο, το tablet ή άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείται, αυτά τα δεδομένα συσκευής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP (ή ο διακομιστής μεσολάβησης), οι αριθμοί αναγνώρισης συσκευής και εφαρμογής, η τοποθεσία, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, το μοντέλο υλικού, ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου ή/και ο φορέας κινητής τηλεφωνίας, το λειτουργικό σύστημα και οι πληροφορίες διαμόρφωσης του συστήματος.
 • Δεδομένα τοποθεσίας. Συλλέγουμε δεδομένα τοποθεσίας, όπως πληροφορίες σχετικά με τη θέση της συσκευής σας, οι οποίες μπορεί να είναι είτε ακριβείς είτε ανακριβείς. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε εξαρτώνται από τον τύπο και τις ρυθμίσεις της συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε GPS και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού που μας ενημερώνουν για την τρέχουσα τοποθεσία σας (βάσει της διεύθυνσης IP σας). Μπορείτε να αρνηθείτε να μας επιτρέψετε να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες είτε αρνούμενοι την πρόσβαση στις πληροφορίες είτε απενεργοποιώντας τη ρύθμιση της τοποθεσίας στη συσκευή σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε να εξαιρεθείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες πτυχές των Υπηρεσιών.

ΠΏΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ

 • Για να απαντήσουμε σε ερωτήματα χρηστών/να προσφέρουμε υποστήριξη στους χρήστες. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας και να επιλύσουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχετε με την υπηρεσία που ζητήσατε.
 • Για την προστασία των Υπηρεσιών μας. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας στο πλαίσιο των προσπαθειών μας να διατηρήσουμε τις Υπηρεσίες μας ασφαλείς και προστατευμένες, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και της πρόληψης της απάτης.
 • Για τον εντοπισμό τάσεων χρήσης. Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο χρήσης τους, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε.
 • Για να προσδιορίσουμε την αποτελεσματικότητα των εκστρατειών μάρκετινγκ και προώθησης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς να παρέχουμε εκστρατείες μάρκετινγκ και προώθησης που είναι πιο σχετικές με εσάς.
 • Για τη διάσωση ή την προστασία ζωτικών συμφερόντων ενός ατόμου. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν είναι απαραίτητο για τη διάσωση ή την προστασία ζωτικού συμφέροντος ενός ατόμου, όπως για την αποτροπή βλάβης.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΒΆΣΕΙΣ ΒΑΣΙΖΌΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΣΑΣ

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και ο ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτούν από εμάς να εξηγήσουμε τις έγκυρες νομικές βάσεις στις οποίες βασιζόμαστε προκειμένου να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να βασιστούμε στις ακόλουθες νομικές βάσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών:

 • Συναίνεση. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας εάν μας έχετε δώσει την άδεια (δηλαδή τη συγκατάθεσή σας) να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
 • Εκτέλεση σύμβασης. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των Υπηρεσιών μας ή κατόπιν αιτήματός σας πριν από τη σύναψη σύμβασης μαζί σας.
 • Δικαιολογημένα συμφέροντα. Μπορούμε να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο για την επίτευξη των νόμιμων επιχειρηματικών μας συμφερόντων και τα συμφέροντα αυτά δεν υπερισχύουν των συμφερόντων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες για ορισμένους από τους σκοπούς που περιγράφονται προκειμένου να:
 • Να αναλύσουμε τον τρόπο χρήσης των Υπηρεσιών μας, ώστε να μπορούμε να τις βελτιώσουμε για να προσελκύσουμε και να διατηρήσουμε τους χρήστες
 • Να υποστηρίξουμε τις δραστηριότητες μάρκετινγκ μας
 • Να διαγνώσουμε προβλήματα ή/και να αποτρέψουμε δόλιες δραστηριότητες
 • Νομικές υποχρεώσεις. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, όπως για να συνεργαστούμε με φορέα επιβολής του νόμου ή ρυθμιστική αρχή, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας ως αποδεικτικά στοιχεία σε δίκη στην οποία εμπλεκόμαστε.
 • Ζωτικά συμφέροντα. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας όταν πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα τρίτου, όπως καταστάσεις που αφορούν πιθανές απειλές για την ασφάλεια οποιουδήποτε προσώπου.

Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας εάν μας έχετε δώσει ειδική άδεια (δηλ. ρητή συγκατάθεση) να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για συγκεκριμένο σκοπό ή σε περιπτώσεις όπου η άδειά σας μπορεί να συναχθεί (δηλ. σιωπηρή συγκατάθεση).

Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να μας επιτρέπεται νομικά βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες σας χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπως, για παράδειγμα:

 • Εάν η συλλογή είναι σαφώς προς το συμφέρον ενός ατόμου και η συγκατάθεση δεν μπορεί να ληφθεί εγκαίρως
 • Για έρευνες και ανίχνευση και πρόληψη της απάτης
 • Για επιχειρηματικές συναλλαγές εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
 • Εάν περιέχεται σε δήλωση μάρτυρα και η συλλογή είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση, επεξεργασία ή διακανονισμό ασφαλιστικής απαίτησης
 • Για την ταυτοποίηση τραυματιών, ασθενών ή θανόντων και την επικοινωνία με τους πλησιέστερους συγγενείς
 • Εάν έχουμε βάσιμους λόγους να πιστεύουμε ότι ένα άτομο υπήρξε, είναι ή μπορεί να είναι θύμα οικονομικής κακοποίησης
 • Εάν είναι εύλογο να αναμένουμε ότι η συλλογή και χρήση με τη συγκατάθεση θα έθετε σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών και η συλλογή είναι εύλογη για σκοπούς που σχετίζονται με τη διερεύνηση παραβίασης συμφωνίας ή παράβασης των νόμων του Καναδά ή μιας επαρχίας
 • Εάν η αποκάλυψη απαιτείται για τη συμμόρφωση με κλήτευση, ένταλμα, δικαστική απόφαση ή κανόνες του δικαστηρίου σχετικά με την παραγωγή αρχείων
 • Εάν παρήχθησαν από ένα άτομο στο πλαίσιο της εργασίας, της επιχείρησης ή του επαγγέλματός του και η συλλογή συνάδει με τους σκοπούς για τους οποίους παρήχθησαν οι πληροφορίες
 • Εάν η συλλογή προορίζεται αποκλειστικά για δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή λογοτεχνικούς σκοπούς
 • Εάν οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο κοινό και καθορίζονται από τους κανονισμούς

ΠΌΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΌΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΈΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Ενδέχεται να χρειαστεί να μοιραστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Επιχειρηματικές μεταφορές. Ενδέχεται να μοιραστούμε ή να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες σας σε σχέση με ή κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων για οποιαδήποτε συγχώνευση, πώληση περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, χρηματοδότηση ή εξαγορά του συνόλου ή μέρους της επιχείρησής μας σε άλλη εταιρεία.
 • Όταν χρησιμοποιούμε APIs της πλατφόρμας Google Maps. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με ορισμένα API της πλατφόρμας Google Maps (π.χ. Google Maps API, Places API). Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε στη συσκευή σας (“cache”) την τοποθεσία σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στο τέλος του παρόντος εγγράφου.
 • Συνεργάτες. Ενδέχεται να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τις θυγατρικές μας, οπότε θα απαιτήσουμε από τις εν λόγω θυγατρικές να τηρούν την παρούσα δήλωση απορρήτου. Οι θυγατρικές εταιρείες περιλαμβάνουν τη μητρική μας εταιρεία και οποιεσδήποτε θυγατρικές εταιρείες, εταίρους κοινοπραξιών ή άλλες εταιρείες που ελέγχουμε ή που βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με εμάς.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ COOKIES ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗΣ

Ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως web beacons και pixels) για την πρόσβαση ή την αποθήκευση πληροφοριών. Συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τέτοιες τεχνολογίες και πώς μπορείτε να αρνηθείτε ορισμένα cookies παρατίθενται στη Δήλωση για τα cookies.

ΣΧΟΛΙΑ

Μια ανώνυμη συμβολοσειρά που δημιουργείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (που ονομάζεται επίσης κατακερματισμός) μπορεί να παρέχεται στην υπηρεσία Gravatar για να διαπιστωθεί αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar είναι διαθέσιμη εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση του σχολίου σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό στο πλαίσιο του σχολίου σας.

MEDIA

Εάν ανεβάζετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφεύγετε να ανεβάζετε εικόνες με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να κατεβάσουν και να εξάγουν οποιαδήποτε δεδομένα τοποθεσίας από τις εικόνες στον ιστότοπο.

ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΑΠΌ ΆΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎΣ ΤΌΠΟΥΣ

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο σαν να έχει επισκεφθεί ο επισκέπτης τον άλλο ιστότοπο.

Οι εν λόγω ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν πρόσθετη παρακολούθηση από τρίτους και να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με το εν λόγω ενσωματωμένο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασής σας με το ενσωματωμένο περιεχόμενο, εάν έχετε λογαριασμό και είστε συνδεδεμένοι στον εν λόγω ιστότοπο.

ΠΌΣΟ ΚΑΙΡΌ ΔΙΑΤΗΡΟΎΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΣΑΣ

Διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης (όπως φορολογικές, λογιστικές ή άλλες νομικές απαιτήσεις).

Όταν δεν έχουμε καμία τρέχουσα νόμιμη επιχειρηματική ανάγκη να επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είτε θα διαγράψουμε ή θα ανωνυμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές, είτε, εάν αυτό δεν είναι δυνατό (για παράδειγμα, επειδή οι προσωπικές σας πληροφορίες έχουν αποθηκευτεί σε εφεδρικά αρχεία), τότε θα αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις προσωπικές σας πληροφορίες και θα τις απομονώσουμε από οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία μέχρι να καταστεί δυνατή η διαγραφή τους.

ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΠΌ ΑΝΗΛΊΚΟΥΣ

Δεν ζητάμε εν γνώσει μας δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών ούτε προωθούμε δεδομένα σε παιδιά κάτω των 18 ετών. Με τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή ότι είστε ο γονέας ή ο κηδεμόνας ενός τέτοιου ανηλίκου και ότι συναινείτε στη χρήση των Υπηρεσιών από τον εν λόγω ανήλικο εξαρτώμενο. Εάν μάθουμε ότι έχουν συλλεχθεί προσωπικές πληροφορίες από χρήστες κάτω των 18 ετών, θα απενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή των δεδομένων αυτών από τα αρχεία μας. Εάν αντιληφθείτε ότι ενδέχεται να έχουμε συλλέξει δεδομένα από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Πληροφορίες για το πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας παρέχονται στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΆ ΤΟ ΑΠΌΡΡΗΤΟ

Σε ορισμένες περιοχές (όπως ο ΕΟΧ, το Ηνωμένο Βασίλειο και ο Καναδάς), έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το δικαίωμα (i) να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας πληροφοριών, (ii) να ζητήσετε διόρθωση ή διαγραφή, (iii) να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών και (iv) κατά περίπτωση, τη φορητότητα των δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Μπορείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας σε αυτόν τον ιστότοπο.

Θα εξετάσουμε και θα ενεργήσουμε σύμφωνα με οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο και πιστεύετε ότι επεξεργαζόμαστε παράνομα τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταγγείλετε στην αρχή προστασίας δεδομένων του κράτους μέλους σας ή στην αρχή προστασίας δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εάν βρίσκεστε στην Ελβετία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ομοσπονδιακό Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων και Πληροφοριών.

Εάν βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία μπορεί να είναι ρητή ή/και σιωπηρή συγκατάθεση ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Ωστόσο, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι αυτό δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την ανάκλησή της ούτε, όταν το εφαρμοστέο δίκαιο το επιτρέπει, θα επηρεάσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που διενεργείται με βάση άλλους νόμιμους λόγους επεξεργασίας πλην της συγκατάθεσης.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο Web είναι ρυθμισμένα να αποδέχονται cookies από προεπιλογή. Εάν προτιμάτε, μπορείτε συνήθως να επιλέξετε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αφαιρεί τα cookies και να απορρίπτει τα cookies. Εάν επιλέξετε να αφαιρέσετε τα cookies ή να απορρίψετε τα cookies, αυτό ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες των Υπηρεσιών μας. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη διαφήμιση βάσει ενδιαφέροντος από τους διαφημιζόμενους στις Υπηρεσίες μας.

ΈΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ DO-NOT-TRACK

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και ορισμένα λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα περιλαμβάνουν μια λειτουργία ή ρύθμιση Do-Not-Track (“DNT”) που μπορείτε να ενεργοποιήσετε για να δηλώσετε την προτίμησή σας για το απόρρητο, ώστε να μην παρακολουθούνται και να μην συλλέγονται δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά την περιήγησή σας στο διαδίκτυο. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει οριστικοποιηθεί κανένα ενιαίο τεχνολογικό πρότυπο για την αναγνώριση και την εφαρμογή των σημάτων DNT. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα του προγράμματος περιήγησης DNT ή σε οποιονδήποτε άλλο μηχανισμό που επικοινωνεί αυτόματα την επιλογή σας να μην παρακολουθείτεται στο διαδίκτυο. Εάν υιοθετηθεί ένα πρότυπο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε για την πρακτική αυτή σε μια αναθεωρημένη έκδοση της παρούσας ειδοποίησης απορρήτου.

ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΑΛΙΦΌΡΝΙΑ ΈΧΟΥΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Το άρθρο 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας, γνωστό και ως νόμος “Shine The Light”, επιτρέπει στους χρήστες μας που είναι κάτοικοι Καλιφόρνιας να ζητούν και να λαμβάνουν από εμάς, μία φορά το χρόνο και δωρεάν, πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών πληροφοριών (εάν υπάρχουν) που κοινοποιήσαμε σε τρίτους για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, καθώς και τα ονόματα και τις διευθύνσεις όλων των τρίτων με τους οποίους κοινοποιήσαμε προσωπικές πληροφορίες κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνιας και επιθυμείτε να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, παρακαλούμε να μας υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται παρακάτω.

Εάν είστε κάτω των 18 ετών, διαμένετε στην Καλιφόρνια και έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό στις Υπηρεσίες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αφαίρεση ανεπιθύμητων δεδομένων που δημοσιεύετε δημόσια στις Υπηρεσίες. Για να ζητήσετε την αφαίρεση τέτοιων δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας και αναφέρετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζεται με το λογαριασμό σας και μια δήλωση ότι διαμένετε στην Καλιφόρνια. Θα διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα δεν θα εμφανίζονται δημοσίως στις Υπηρεσίες, αλλά πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δεδομένα ενδέχεται να μην αφαιρεθούν πλήρως ή ολοκληρωμένα από όλα τα συστήματά μας (π.χ. αντίγραφα ασφαλείας κ.λπ.).

ΈΧΟΥΝ ΟΙ ΚΆΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΙΡΤΖΊΝΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ

Σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων καταναλωτών της Βιρτζίνια (CDPA):

“Καταναλωτής” σημαίνει φυσικό πρόσωπο που είναι κάτοικος της Κοινοπολιτείας και ενεργεί μόνο σε ατομικό ή οικιακό πλαίσιο. Δεν περιλαμβάνει φυσικό πρόσωπο που ενεργεί σε εμπορικό ή εργασιακό πλαίσιο.

“Προσωπικά δεδομένα”: κάθε πληροφορία που συνδέεται ή μπορεί ευλόγως να συνδεθεί με ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” δεν περιλαμβάνει αποπροσδιορισμένα δεδομένα ή δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες.

“Πώληση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα”: η ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έναντι χρηματικού ανταλλάγματος.

Εάν αυτός ο ορισμός “καταναλωτής” ισχύει για εσάς, πρέπει να τηρούμε ορισμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε σχετικά με εσάς ποικίλλουν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με εμάς και τις Υπηρεσίες μας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης για το αν επεξεργαζόμαστε ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβειών στα προσωπικά σας δεδομένα
 • Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων
 • Δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που μας είχατε κοινοποιήσει προηγουμένως
 • Δικαίωμα εξαίρεσης από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εάν αυτά χρησιμοποιούνται για στοχευμένη διαφήμιση, πώληση προσωπικών δεδομένων ή κατάρτιση προφίλ για την προώθηση αποφάσεων που παράγουν νομικά ή παρόμοια σημαντικά αποτελέσματα (“κατάρτιση προφίλ”)

Δεν έχουμε πουλήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους για επιχειρηματικούς ή εμπορικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας για τη συλλογή και την κοινοποίηση δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην παρούσα δήλωση απορρήτου.

Εάν χρησιμοποιείτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, ενδέχεται να αρνηθούμε ένα αίτημα εάν ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν προσκομίσει αποδείξεις ότι έχει εξουσιοδοτηθεί έγκυρα να ενεργεί εκ μέρους σας.

Ενδέχεται να σας ζητήσουμε να παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες που είναι εύλογα απαραίτητες για να επαληθεύσουμε το αίτημά σας και το αίτημα του καταναλωτή σας. Εάν υποβάλλετε το αίτημα μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ενδέχεται να χρειαστεί να συλλέξουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας πριν επεξεργαστούμε το αίτημά σας.

Εάν αρνηθούμε να αναλάβουμε δράση σχετικά με το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για την απόφασή μας και το σκεπτικό της. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε έφεση κατά της απόφασής μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στη σελίδα “Επικοινωνία”. Θα σας ενημερώσουμε εγγράφως για κάθε ενέργεια που αναλαμβάνουμε ή δεν αναλαμβάνουμε ως απάντηση στην έφεση, συμπεριλαμβανομένης γραπτής εξήγησης των λόγων των αποφάσεων. Εάν η έφεσή σας απορριφθεί, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Γενικό Εισαγγελέα για να υποβάλετε καταγγελία.

ΓΛΩΣΣΑ

Σε περίπτωση που θα μπορούσαμε να σας παρέχουμε μετάφραση της αγγλικής έκδοσης του παρόντος εγγράφου, τότε συμφωνείτε ότι η μετάφραση παρέχεται μόνο για τη διευκόλυνσή σας και ότι η αγγλική έκδοση θα διέπει τη σχέση σας μαζί μας. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αντίφαση μεταξύ της αγγλόφωνης έκδοσης και της μετάφρασής της σε άλλη γλώσσα, τότε η αγγλόφωνη έκδοση θα υπερισχύει.

ΠΡΟΒΑΊΝΟΥΜΕ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗΣ

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα υποδεικνύεται από μια ενημερωμένη ημερομηνία “Αναθεωρημένη” και η επικαιροποιημένη έκδοση θα τίθεται σε ισχύ μόλις είναι προσβάσιμη. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε είτε με εμφανή ανάρτηση ειδοποίησης για τις εν λόγω αλλαγές είτε με απευθείας αποστολή ειδοποίησης σε εσάς. Σας ενθαρρύνουμε να ανατρέχετε συχνά στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου για να ενημερώνεστε για τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τις πληροφορίες σας.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΕΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που έχουμε παράσχει στη σελίδα “Επικοινωνήστε μαζί μας”.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΑΝΑΘΕΩΡΉΣΕΤΕ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΏΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΆΨΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΈΓΟΥΜΕ ΑΠΌ ΕΣΆΣ

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας σας, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς, να αλλάξετε τα δεδομένα αυτά ή να τα διαγράψετε. Για να ζητήσετε να αναθεωρήσετε, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας με τα στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.